№ Име , презиме , фамилия

Партия

Ива Иванова Вълчева ПРЕДСЕДАТЕЛ

избрана с Решение № 570/19.06.2018 год .

• инж. Атанас Петров Куковски

Коалиция за Хисаря

• Борис Иванов Витев

Коалиция за Хисаря

• инж. Бойко Цветанов Гавраилов

ГЕРБ

• д-р Александър Тонев Александров

ГЕРБ

• Стоян Ненчев Найденов

ГЕРБ

• инж. Пенка Йотова Ганева

ГЕРБ

• Васил Георгиев Пендев

ГЕРБ

• Пенчо Тодоров Шапков

Българска социалистическа партия

• Мария Петкова Мустакова

Българска социалистическа партия

• Ива Иванова Вълчева

Българска социалистическа партия

• инж. Пенка Апостолова Рахова

Българска социалистическа партия

• инж. Вълко Минчев Макавеев

Партия на Зелените

• инж. Георги Николов Пирянков

Партия на Зелените

• Митко Илиев Нейчев

Партия на Зелените

• Гатьо Тодоров Султанов

Коалиция “Промяна “

• д-р Стефан Димитров Недевски

Коалиция “Промяна “

• инж. Ненко Видолов Костов

НФСБLike Us On Facebook

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук