С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснати кандидати
за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

№ ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ НЕДОПУСНАТ

  1. Вх. № 94-00-С-295 от 05.08.2021г. Стефка Атанасова Атанасова ДОПУСНАТ
  2. Вх. № 94-00-И-261 от 11.08.2021г. Иванка Стойчева Стойкова ДОПУСНАТ

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 27.08.2021 г. в заседателната зала на общинска администрация в гр. Хисаря от 09:00ч. до 16:00 ч.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...