С П И С Ъ К

на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване

за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯОбщ брой точки
 Вх. № 94-00-С-295 от 05.08.2021г.Стефка Атанасова Атанасова9
 Вх. № 94-00-И-261 от 11.08.2021г.Иванка Стойчева Стойкова9Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...