С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани собственици на имоти в урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, че в изпълнение на Заповед № РД-14-2/21.01.2022 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на 04.03.2022 г. се състоя заседание на назначената Комисия, на която се разгледаха постъпилите искания и възражения в срока по чл. 46, ал. 2 от ЗКИР на обявената по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираната територия на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Предстои публикуване на Заповед на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираната територия на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Уведомяваме всички заинтересувани собственици на имоти в урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, да не предоставят в Общинска администрация гр. Хисаря документи за вписване, тъй като Общинска администрация гр. Хисаря не може да извършва промени в кадастралните регистри.

Отразяването на промени в собствеността на КККР на урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, ще става в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив без такса, след нейното одобряване.

ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...