С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани собственици на имоти в урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, че в изпълнение на Заповед № РД-14-2/21.01.2022 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на 04.03.2022 г. се състоя заседание на назначената Комисия, на която се разгледаха постъпилите искания и възражения в срока по чл. 46, ал. 2 от ЗКИР на обявената по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираната територия на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Предстои публикуване на Заповед на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираната територия на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Уведомяваме всички заинтересувани собственици на имоти в урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, да не предоставят в Общинска администрация гр. Хисаря документи за вписване, тъй като Общинска администрация гр. Хисаря не може да извършва промени в кадастралните регистри.

Отразяването на промени в собствеността на КККР на урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, ще става в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив без такса, след нейното одобряване.

ОБЩИНА ХИСАРЯКоментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...