Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 770 BGN (Бруто)

Техник електрически системи към ОП ”Чистота, озеленяване, строителство и ремонт”
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Поддържа улично и парково осветление-подмяна на ел. крушки, кабели, дросели, трансформатори, АП и други в района на гр. Хисаря и Община Хисаря.
2. Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори, помпени съоръжения и др.
3. Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.
4. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
5. Поддържа помпени съоръжения на фонтаните..


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ

1. Образование: средно електротехническо
2. Трудов опит 1 г. При липса на такъв –трудов договор със срок на изпитване.
3. Професионална подготовка за работа с противопожарни съоръжения.


Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа (свободен текст);
2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;


Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП “Чистота, озеленяване, строителство и ремонт “, ул. “Димитър Благоев” №9, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Телефон за справки: 0337/6 24 75