Предвид изпълнението на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника ЗРКЗГТ публикуван в ДВ бр.79/1998 год., изм. и доп. ДВ бр.95/08.12.2016г., ОД “Земеделие” гр. Пловдив ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2020 год. по приложения Ви график.

В деня на прегледа, собствениците представят машините технически изправни, обезопасени и в добър външен вид на определени от кметовете на населени места сборни пунктове с документи за регистрация, лична карта, документ за правоспособност, застраховка “Гражданска отговорност” за 2020год. и оборудвани с противопожарни уреди и съоръжения.

Моля чрез Вас да бъдат изпратени графиците на кметовете на населени места от общината Ви, като се информират собствениците срещу подпис. За повторно идване на инспекторите от ОД “Земеделие” гр. Пловдив, собствениците дз бъдат предупредени, че ще им бъде наложена парична глоба в размер упоменат в ЗРК на ЗГТ.

График за извършване на ГТП в общината.

ДатаНаселено място,фирмаМясто на ГТП/контрола/Време на провежданеИнспектори
23.6.2020Кв.Миромир
Кв.Момина баня
Петър Арапски
„АЗД Хисар” АД
10.30 – 11.30
12.00 – 14.30
Узунова
0876 503332
24.6.2020Паничери
Старосел
Беловица
Центъра База-Петко Пингелов Кооперацията09.00 – 09.30
10.00 – 12.30

14.00 – 15.00
Узунова
0876 503332
25.6.2020ЧерничевоКооперация „Агрокомерс- 98„10.00 – 14.00Узунова
0876 503332

Служебни GSM за контакти:

  • 0876 503334, 0898 743626
  • 0876 503332
  • 0876 503340

Г. Гюлеметов Р. Узунова Н. Димова
гр. Пловдив 4000, бул. “Марица” № 122 Тел: (+359) 32/ 634 022, Факс: (+359) 32/ 628 730, e-mail: [email protected]Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...