Предвид изпълнението на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника ЗРКЗГТ публикуван в ДВ бр.79/1998 год., изм. и доп. ДВ бр.95/08.12.2016г., ОД “Земеделие” гр. Пловдив ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2021 год. по приложения Ви график.

В деня на прегледа, собствениците представят машините технически изправни, обезопасени и в добър външен вид на определени от кметовете на населени места сборни пунктове с документи за регистрация, лична карта, документ за правоспособност, застраховка “Гражданска отговорност” за 2021 год. и оборудвани с противопожарни уреди и съоръжения.

За неявяване ще се налагат административни мерки по чл. 18  от ЗРК и ЗГТ и ще се налагат административни наказания по чл. 20 от ЗРК И ЗГТ. Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.