Предвид изпълнението на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника ЗРКЗГТ публикуван в ДВ бр.79/1998 год., изм. и доп. ДВ бр.95/08.12.2016г., ОД “Земеделие” гр. Пловдив ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2021 год. по приложения Ви график.

В деня на прегледа, собствениците представят машините технически изправни, обезопасени и в добър външен вид на определени от кметовете на населени места сборни пунктове с документи за регистрация, лична карта, документ за правоспособност, застраховка “Гражданска отговорност” за 2021 год. и оборудвани с противопожарни уреди и съоръжения.

За неявяване ще се налагат административни мерки по чл. 18  от ЗРК и ЗГТ и ще се налагат административни наказания по чл. 20 от ЗРК И ЗГТ. Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...