БАСЕЙНИ

Информацията е в процес на добавяне

КОННА БАЗА

Информацията е в процес на добавяне

СПОРТЕН РИБОЛОВ

Информацията е в процес на добавяне

КОЗИ ГРАМАДИ

Кози грамади

Тракийски храм и светилище на Зевс и Хера се намира в района на връх Кози грамади край с. Старосел, Хисарско. Селището е известно с богатата си археология и преди десетилетие се прочу с тракийския култов храм на Ситалк.
Новооткритото светилище е до хижа “Фенера”, на около 22 км от Хисаря. Намира се в най-високата част на върха и заема площ от 50 кв. м.
Смята се, че тракийският храм е функционирал през втората фаза на Ранножелязната епоха (VIII – VI в. пр. Хр.). През IV век е бил преустроен, заедно с изграждането на одриската владетелска резиденция в подножието на върха, открита и проучена от Иван Христов.
Фасадата на храма е подчертана от траките с обработени каменни блокове, а покривът е с керемиди от коринтски тип. На мястото на старите глинени олтари са изградени четири кръгли каменни олтара.
Това светилище, както и ритуалният комплекс на връх Сборови грамади, изграден от монолитен каменен блок с улеи за жертвоприношения, дават много данни за построяването на укрепената резиденция от владетелите на одрисите, смятат археолозите. Тя е оградена с масивна крепостна стена и има рядко срещано градоустройство. Крепостта и резиденцията са свързани с античен път.
Сребърна монета, намерена на мястото, определя датировката на строителство на комплекса в края на VІ и началото на V век пр.Хр. Дворецът на два етажа е с внушителен параден вход и украси по стените. Има две четириъгълни профилирани бази за колони и праг с дупки за железен механизъм на еднокрила врата. От другата страна на голямото помещение има две къси симетрични стълбища, водещи към своеобразна трибуна. Според учените, това е било зала за приеми и пирове на тракийския владетел.
На пода на залата археолозите са намерили монети на тракийския владетел Терес ІІ и на македонския завоевател Филип ІІ. Открити са и фрагменти от вносна гръцка и местна тракийска керамика, желязна двойна брадва, наричана лабрис, част от златен нагръдник. А в резиденцията и по склоновете на хълма изобилстват следи от ожесточена битка – върхове на копия и стрели, тракийска махайра, хиляди оловни тежести за прашки.
Откритият сега храм се е използвал и през римската епоха, което се доказва от намерените на мястото монети на император Елагабал и фрагменти от мраморни оброчни плочки, някои от които носят изображение на бог Зевс и Хера. Точно тези находки доказват, че светилището е било на Зевс Гръмовержеца и Хера.
Археолозите смятат, че култовият комплекс е съществувал до V век, когато християните унищожават храма и изграждат встрани от него малка еднокорабна църква. Божидар Димитров смята, че тя е била посветена на свети Илия, тъй като в християнската религия той се отъждествява с покровител на гръмотевиците и светкавиците.
При разкопките са намерени различни монети, отсечени в Тракийски Херсонес, на македонските владетели Филип Втори и Александър Велики, екземпляри от късната Римска република и над 1000 керамични фрагмента от съдове, принасяни в дар на светилището.
Кози грамади е тракийски архитектурен комплекс от V-IV век пр. Хр. Вероятно е бил свързан с тракийския култов център, открит от покойния археолог д-р Георги Китов над с. Старосел. Ръководителят на екипа д-р Иван Христов твърди, че това е единственият паметник от тази епоха, открит в Югоизточна Европа. През август в експедицията ще се включат и студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии. Разкопките продължат.

Из национален седмичник „Десант”Like Us On Facebook

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup