Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за 2014 г.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за 2015 г.
Отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г.

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета, вкл. сметките за СЕС за 2017 г.

Mесец Януари 2017

Mесец  Февруари 2017

Mесец  Март 2017

Mесец  Aприл 2017   / качено на 17.05.2017 /

Mесец  Май 2017   / качено на 09.06.2017 /

Mесец  Юни 2017

/ качено на 24.07.2017 /

Mесец  Юли 2017

/ качено на 11.08.2017 /

Mесец  Август 2017

/ качено на 13.09.2017 /

Mесец  Септември 2017

/ качено на 13.10.2017 /

Mесец  Октомври 2017

/ качено на 17.11.2017 /

Mесец  Ноември 2017

/ качено на 18.12.2017 /

Mесец  Декември 2017

/ качено на 24.01.2018 /

Отчети за касово изпълнение на бюджета, вкл. сметките за СЕС за 2018 г.

Mесец  Януари 2018

/ качено на 26.02.2018 /

Mесец  Февруари 2018

/ качено на 21.03.2018 /

Mесец  Mарт 2018

/ качено на 25.04.2018 /

Mесец  Aприл 2018

/ качено на 28.05.2018 /

Mесец  Maй 2018

/ качено на 27.06.2018 /

Mесец  Юни 2018

/ качено на 30.07.2018 /

Mесец  Юли 2018

/ качено на 20.08.2018 /

Mесец  Aвгуст 2018

/ качено на 26.09.2018 /

Mесец  Септември

/ качено на 29.10.2018 /

Mесец  Октомври

/ качено на 26.11.2018 /

Mесец  Ноември

/ качено на 19.12.2018 /

Mесец  Декември

/ качено на 28.01.2019 /

Отчети за касово изпълнение на бюджета, вкл. сметките за СЕС за 2019 г.

Mесец  Януари 2019

/ качено на 25.02.2019 /

Mесец  Февруари 2019

/ качено на 25.03.2019 /

Mесец  Mарт  2019

/ качено на 24.04.2019 /

Mесец  Април 2019

/ качено на 27.05.2019 /

Mесец  Mай 2019

/ качено на 17.06.2019 /

Тримесеч отчет 2017 г.
Тримесечен отчет 2018г.
Тримесечен отчет 2019г.


Like Us On Facebook

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук