ДИМИТЪР ПАНТЕЛЕЕВ

 

Обичам Тракия – от нея неизменно черпя сили и воля за творческа работа.

Здраво съм свързан и с Хисаря, с неговата южна природа, с неговия благодатен климат, със сърдечните му хора.Творческият дом на Съюза на българските писатели е мой зимен пристан и най-любимата ми поетическа работилница. Всички мои книги, излезли през последните двайсет години – а те са десет – са писани изцяло в нашия хисарски дом . Почти във всички книги, особено в книгата”Тракийски видения”/1968/ има стихотворения, пълни с най-искрена възхвала на Тракия. Дълбоко вярвам – няма никога да прекъсне тая моя кръвна яка връзка с нея.

 

 

ТРАКИЯ

 

Не съм роден във твойта топла пазва,

не съм откърмен с твоя земен сън ,

но спомням си – един сляп древен бог

за тебе дни и нощи ми разказва.

И аз растях сред племето ти  знатно

и пих от твойта мъдрост и печал.

Това, което скришом бях ти дал,

ти ми го върна, Тракийо, стократно,

спаси ме от неволя и забрава,

със златен ключ отключи моя глас

и вля в кръвта ми тайнствената страст,

която камъните оживява.

Опрял глава на топлата ти гръд,

аз днес съм плът от твойта жива плът.

 

Хисар

20.ХІІ.1978                          Димитър Пантелеев

 

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.