СТЕФАН ПОПВАСИЛЕВ

 

Хисар, 15.ХІ.78.

В тоя благодатен старинен балнеоложки град съм гостувал много пъти и днес съм тук семейно за 31-и път. А в него идат за помощ от лечебните му води многобройни нашенци/пък и чужденци/ от разни краища на родината ни, обсадени от всевъзможни заболявания: бъбречни, стомашни, чернодробни…

 

Хисар!Чудесен тракийски град с обширни кръгозори, светло-синьо небе, мек климат и с високи крепостни стени, разяждани от зъба на времето. Прочут град,из разведрения въздух на който се е разнасял гласът на родопския певец Орфей, а по земята са отеквали стъпки от други, втори Орфей – народният поет Вазов, на чието име – Иван Вазов е кръстено местното богато с книжовен имот народно читалище.

 

Благодарен съм, че тук заздравих болничавото си състояние, та дочаках да доживея и празнувам деветдесетия свой рожден ден. Пак тука си отдъхвах и написах в писателския творчески дом няколко от хубавите мои литературни и езикословни статии.

 

Хвала на град Хисар,който ще се радва на добро и разхубавено бъдеще!

 

Стефан Поп ВасилевLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.