Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година

Община Хисаря публикува заповеди и приложения към тях на директора на ОД “Земеделие”, Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2020 – 2021 година по населени места.

Сумите по заповедите могат да бъдат заплатени:

1. В брой – в Общински център за услуги и информация на гражданите, намиращ се в сградата на Общинска администрация Хисаря- адрес: град Хисаря, бул. “Генерал Гурко” 14.

2. По банкова сметка : IBAN: BG49CECB979084C8105200  BIC: CECBBGSF  
код на вид плащане – 44 42 00 получател – община Хисаря

Предвид ситуацията в страната при възможност използвайте варианта за плащане по банкова сметка.

Благодарим Ви!

Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...