Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година

Община Хисаря публикува заповеди и приложения към тях на директора на ОД “Земеделие”, Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2020 – 2021 година по населени места.

Сумите по заповедите могат да бъдат заплатени:

1. В брой – в Общински център за услуги и информация на гражданите, намиращ се в сградата на Общинска администрация Хисаря- адрес: град Хисаря, бул. “Генерал Гурко” 14.

2. По банкова сметка : IBAN: BG49CECB979084C8105200  BIC: CECBBGSF  
код на вид плащане – 44 42 00 получател – община Хисаря

Предвид ситуацията в страната при възможност използвайте варианта за плащане по банкова сметка.

Благодарим Ви!

Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...