Уважаеми дейци на просветата и културата!

Скъпи съграждани,

На 1 ноември отбелязваме деня на народните будители, на всички хора, които с делата си са допринесли за съхранението на духовните ценности и морала на нацията през вековете.

Днес се прекланяме пред делата на св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Васил Левски и много други известни и незнайни книжовници, просветители, борци за свобода и радетели за правда.

И днес сред нас са хората, които продължават делата на народните будители – дейците на просветата, културата, словото. Всеки един от нас може да допринесе за продължаване на делото им-безкористно и всеотдайно, за благото на нацията.

Честит празник на всички достойни наследници на народните будители, които неуморно работят и възпитават у младото поколение любов към всичко свято и родно!

 

 

 

 Инж. Пенка Дойкова

Кмет на община Хисаря

01.11.2017г.

 

 

 

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup