Уважаеми дейци на просветата и културата!

Скъпи съграждани,

На 1 ноември отбелязваме деня на народните будители, на всички хора, които с делата си са допринесли за съхранението на духовните ценности и морала на нацията през вековете.

Днес се прекланяме пред делата на св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Васил Левски и много други известни и незнайни книжовници, просветители, борци за свобода и радетели за правда.

И днес сред нас са хората, които продължават делата на народните будители – дейците на просветата, културата, словото. Всеки един от нас може да допринесе за продължаване на делото им-безкористно и всеотдайно, за благото на нацията.

Честит празник на всички достойни наследници на народните будители, които неуморно работят и възпитават у младото поколение любов към всичко свято и родно!

 

 

 

 Инж. Пенка Дойкова

Кмет на община Хисаря

01.11.2017г.

 

 

 

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.