Община Хисаря е одобрена за финансирането на три проектни предложения по национална кампания „Чиста околна среда – 2019г.” на тема „Обичам природата  – и аз участвам” обявена от ПУДООС и МОСВ.

Проектните предложения са с наименования – РАЙ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ В ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ БУЛ. „ХР. БОТЕВ“ И УЛ. „ВЕЛА ПЕЕВА“ В КВ. 60, ГР. ХИСАРЯ”, „КЪТ ЗА ОТДИХ ОКОЛО НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1927Г.“ В ГР. ХИСАРЯ”  и  „ЕДИН КЪТ ЗА ОТДИХ И СПОРТ СРЕД КРАСИВА И ЧИСТА ПРИРОДА В С. БЕЛОВИЦА, ОБЩ. ХИСАРЯ”.

По проект  РАЙ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ В ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ БУЛ. „ХР. БОТЕВ“ И УЛ. „ВЕЛА ПЕЕВА“ В КВ. 60, ГР. ХИСАРЯ” е предвидено да се изгради зона за отдих за възрастни и деца, която включва беседка, кошчета за разделно събиране на отпадъци, засаждане на жив плет, както и облагородяване и озеленяване на района около зоната за отдих. Проекта е на стойност 6 650.33 лв.

По проект  „КЪТ ЗА ОТДИХ ОКОЛО НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1927Г.“ В ГР. ХИСАРЯ” е предвидено да се изгради зона за отдих за възрастни и деца, която включва беседка, пейки, кошчета за разделно събиране на отпадъци, пързалка, засаждане на жив плет, както и облагородяване и озеленяване на района около зоната за отдих. Проекта е на стойност 8 023.90 лв.

По проект „ЕДИН КЪТ ЗА ОТДИХ И СПОРТ СРЕД КРАСИВА И ЧИСТА ПРИРОДА В С. БЕЛОВИЦА, ОБЩ. ХИСАРЯ” е предвидено да се оформи зелена площ с подходяща тревна настилка, спортна площадка с фитнес уреди на открито. Ще се изгради беседка и цветна ограда за съществуваща детска площадка.Ще се засадят декоративни храсти и цветя, ще се оформи цветна фигура. Проекта е на стойност 9 999.00 лв.

Дейностите по проектите са предвидени да стартират през месец юли 2019 година.

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.