Запитвания:

инж. Найден Павлов
Председател на Общински съвет Хисаря

тел. 0337/6-26-24 
[email protected]