ОБЩИНА ХИСАРЯ
ВИ КАНИ
ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНЕТО НА

ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 31 октомври 2018 г.

17.00 ч. Празнично шествие в два лъча – от ОУ “Васил Левски“ и от ОУ “Климент Охридски“ и СУ ”Христо Смирненски“ до НЧ ”Иван Вазов – 1904г.”- гр. Хисаря
17.45 ч. НЧ ”Иван Вазов – 1904г.”- празнична програмаКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.