В изпълнение на Заповед на Кмета на община Хисаря и Решение на Общински съвет Хисаря, ще се проведат на 27.05.2022 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация, бул. „Генерал Гурко“ № 14 публични явни търгове за продажба на:

Описание на имотаПлощ кв. м.Начална тръжна цена в лева
УПИ I – 361, жил. стр., кв. 29 по КРП на  с. Мътеница379860 660.00 с ДДС
УПИ IV – 363, жил. стр., кв. 29 по КРП на с. Мътеница9146146 076.00 с ДДС
УПИ I – жил. застр., кв. 5 по КРП на  с. Беловица10 300172 296.00 с ДДС
УПИ I – жил. застр., кв. 5а по КРП на  с. Беловица10 240171 300.00 с ДДС
УПИ XI – ТКЗС, кв. 90 по КРП на с. Старосел72012 960.00 с ДДС

Тръжна документация се закупува от касата на Общината при цена 100 /сто/ лв. с вкл. ДДС за всеки имот до 12:00 часа на деня предхождащ търга. Оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14:00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметката на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17:00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търгове ще се проведат на 03.06.2022 г. На същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.