ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 16.12.2021г. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, бул. ”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

Описание на имотаПлощ кв.м.Начална тръжна цена в лева
1УПИ III-общ. кв.46 по КРП на с. Красново11407 800.00 с ДДС
2ПИ № 497 кв.62 по КРП на с. Беловица3301850.00 без ДС
3УПИ I – жил. застр. кв. 6 по КРП на с. Беловица14 470105 600.00 с ДДС
4УПИ III-362 жил стр. кв.29 по КРП на с. Мътеница11 466142 410.00 с ДДС
5Поземлен имот 03589.56.102 с. Беловица, м. НОНОВСКИ КЕНЛЯК, НТП – нива, кат. 41119815 678.00 без ДДС
6Поземлен имот 69016.353.69 с. Старосел, м. ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА НТП – нива, кат. 6345320442 838.00 без ДДС
7Поземлен имот 48564.11.3 с. Михилци, м . СРЕДОКА,НТП – нива, кат. 64499561 553.00 без ДДС
8УПИ IV-4052, кв. 112 по КРП на гр. Хисаря – арх. резерват835.7186 960.00 с ДДС

            Тръжна документация се закупува от касата на Общината, при цена 100 /сто/ лв. с включен ДДС за всеки обект, до 12.00 часа на деня, предхождащ търга. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC:CECBBGSF при ЦКБ АД, клон Карлово, офис Хисаря. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

Втори търгове ще се проведат на 23.12.2021 г.  на същото място и час.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...