Едва ли някой си е представял какво ще ни донесе 2020 г. в професионален и човешки план. За туризма изминалата година се превърна в година, в която този отрасъл беше поставен на колене.

Трудно е  да правим прогнози кога туризмът в общината ще се върне към предкризисните си нива, но общината ще работи за интегриране усилията на туристическия бизнес, спортните и културните организации, както и всички заинтересовани страни с цел популяризиране на туристическата дестинация.

Вчера с 12 гласа „За“ общински съвет прие предложената от кмета програма за развитие на туризма в община Хисаря за 2021 година. Средствата в нея са в размер на 182 хиляди лева.

Работата на община Хисаря през настоящата година ще е с основен акцент върху добрата поддръжка и развитие на инфраструктурата. Фокус ще бъде поставен и върху активна реклама на туристическия продукт на общината.

Предвидени са средства за Празниците на община Хисаря. Ще бъдат подкрепени организаторите на най-значимите за общината културни мероприятия – Национален младежки конкурс за популярна песен „Петнадесет лалета“,

Балкански шампионат по фолклор „Еврофолк Жива вода“, Ежегодната възстановка, посветена на Априлската епопея в кв. Веригово, Български събор „Хайдут Генчо“, и Хайдушко сборище.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.