Обява

ОБЩИНА ХИСАРЯ в изпълнение Решение № 807/23.07.2019 г.  на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-472/27.08.209 г. на Кмета на Община Хисаря ще проведе  на 19.09.2019 година от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за за продажба на:

Описание на имота

 

Начална тръжна

цена в лева без ДДС

1. Апартамент 1/1, вход А, етаж 1 в блок 9 АБ, състоящ се

от 2 стаи, кухня, дневна и сервизни помещения с площ

от 88 кв.м., ведно с избено помещение № 9 с плош

от 6.98 кв.м. и 2.849 % идеални части от общите части

на сградата и правото на строеж върху мястото,

представляващо ПИ 135 по КП на гр.Хисаря, с

администрати адрес: гр. Хисаря, ул. „Хайдут Генчо“ № 1

33 250.00

  

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева с включен ДДС до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извърщва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14.00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBAN – BG16CECB979033C8105200 BIC: CECBBGSF при ЦКБ  АД клон Карлово, офис Хисаря. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 26.09.2019г.   на същото място и час.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.