Приключи ХІ международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нота по нота” – Пазарджик 2012. В конкурса взеха участие 75 индивидуални изпълнители , разпределени в 5 възрастови групи и 46 изпълнители, включени в дуети и вокални групи. Конкурсът даде възможност както за изява […]