05юли
0

ПЪРВА КОПКА

Първа копка на: „Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица – яз. Пясъчник – с.Любен – с.Неделево – с.Голям чардак , Област Пловдивска” Вчера 5 юли 2012г. се извърши символична първа копка на „Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица – яз. Пясъчник – […]

05юли
0

Атанасов ден

Християнската църква почита на 5 юли св. Атанасий Атонски. Българите наричат този ден Летен св. Атанас и казват, че светецът „облича кожуха си и отива при Бога да го моли за зима”, тъй като лятото вече се е преполовило. В чест на светеца има […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup