РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРЕЗ 2012 г. През изминалата 2012 г. библиотеката при читалище „Ив.Вазов-1904г.”- гр. Хисаря продължи да изпълнява своята образователна, културна и социална роля и се запази като едно от малкото достъпни места за хората с ниски доходи. В условията на повсеместната финансова […]