30апр.
0

“ПЕТНАДЕСЕТ ЛАЛЕТА”- НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС В ХИСАРЯ

Национален младежки конкурс за популярна песен “Петнадесет лалета” На 01, 02 и 03.05. 2014 г. в гр.Хисаря – настояща СПА дестинация на Балканите, под патронажа на Вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова, ще се проведе Национален младежки конкурс за популярна песен “Петнадесет лалета”. […]

28апр.
0

До всички закупили документация за участие :

Информация относно публична покана Относно: Открита Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на консултант за осъществяване на НСН по време на строителството на обект : ” Рехабилитация на път PVD -1057 с.Калояново-с.Старо Железаре от км 0+000 до км 12+005.63-участък от км […]

24апр.
2

ДА ПОЧИСТИМ ХИСАРЯ ЗА ЕДИН ДЕН

Почистване на гр.Хисаря на 26.04.2014 год. от 10.00 часа в най- удобният за вас пункт : Пред НЧ ” Иван Вазов ” –  гр.Хисаря Пред НЧ ” ИСКРА ” – кв.Миромир Паметника на “АПРИЛЦИ” – кв. Веригово Пред НЧ “НИКОЛА ВАПЦАРОВ” -кв.Момина Баня

23апр.
0

Информация относно публична покана

Информация относно публична покана Избор на консултант за осъществяване  управление и отчитане при реализация на обект: „Рехабилитация на път PVD-1057  с. Калояново – с. Старо Железаре от км 0+000 до км 12+005.63 – участък от км 6+540.00 до км 12+005.63

23апр.
0

Анкети ОПР

Анкети по проект – Подобряване процеса на разработване и реализиране на общински политики :

23апр.
0

Световен ден на Земята в община Хисаря

22 април 2014 г. – Световен ден на Земята Всяка година на 22 април, над 1 милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности посветени на Деня на Земята. От Сан Франциско до Сан Хуан, от Пекин до Брюксел, от Москва […]

15апр.
0

ПОМОЩ, ЖЕНА МИ Е ЛУДА

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря,  имаме удоволствието да ви поканим  на 17.04.2014г. от 19ч.  в НЧ “ИВАН ВАЗОВ” гр. Хисаря да видите за първи път на българска сцена постановката “ПОМОЩ, ЖЕНА МИ Е ЛУДА” от Жан Барбие – френска комедия със  специалното […]

14апр.
0

Списък-картотека за нуждаещите се от жилища 2014 год

       С П И С Ъ К  –  К А Р Т О Т Е К А          на нуждаещите се от жилища за 2014 година             V група – съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата на ОбС-Хисар по чл. 45а […]

14апр.
0

“Културен туризъм 2014”- Велико Търново

Община Хисаря участва на МТИ “Културен туризъм 2014” във Велико Търново с оригинална програма – представяне на туристическия продукт чрез тематични дни – ден на традициите с “Дома на традициите” от Старо Железаре; ден за история и вино; ден на минералната вода и възможностите за […]

11апр.
0

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА В ХИСАРЯ

Уважаеми граждани и гости на гр. Хисаря, Поради дезинфекция със засилено хлороподаване на 14, 15 и 16 април ВОДАТА в гр. Хисаря и кварталите, няма да бъде годна за пиене!!! Няма да бъде прекъснато водоснабдяването.

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup