30сеп.
0

„Слънчевите момчета”

Хумористичният спектакъл „Слънчевите момчета” ще препълни до краен предел на 09.10.2014г.  от 19:00 часа – четвъртък вечерта залата на НЧ „Иван Вазов” в гр. Хисаря. „Слънчевите момчета” Блестящият американски комедиограф Нийл Саймън е написал десетки пиеси, сценарии за киното, телевизионни скечове. Между тях комедията […]

25сеп.
0

Покана на 30.09.2014г. от 15.00 часа

П О К А Н А   На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг уведомяваме всички граждани на Община Хисаря, че на 30.09.2014г. от 15.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Хисаря, ще се проведе публично обсъждане за поемане на […]

25сеп.
0

Съобщение

Общинска администрация гр. Хисаря съобщава, че на 29.09.2014 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Хисаря, град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 ще се състои второто публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за […]

24сеп.
0

ШКОЛА ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ

“Музиката… е начина на хората да изразяват себе си. Красотата и силата на Българската Народна Музика е в нашите сърца.” Нека да съхраним Българския фолклор!   Народно читалище  „Искра -1938 г.“  гр.Хисаря  организира ШКОЛА ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ Ако все още не познавате нашият фолклор […]

24сеп.
0

КОНЦЕРТ ПИАНО И ЦИГУЛКА

На 29.09.2014г. от 19.30ч. в Читалище “Иван Вазов” /малък салон/ заповядайте да слушате концерта “Musica Bella” за популярна класика. Изпълнители:  Гинка Радилова- цигулка и   Вирджиния Радилова- пиано В програмата: Шостакович /валс/ Бизе  /хабанера от операта “Кармен”/ Пиацола /либертанго/ Монти /чардаш/ Филмова музика – “Кръстникът”,  ” […]

19сеп.
0

Отменя се бедственото положение със заповед номер РД-05-561/19092014год

Отменям обявеното бедствено положение с моя заповед РД-05-561/19092014год Прекратявам изпълнението на Общинския план за защита при бедствия в частта му ” Защита при наводнения” считано от 16:00 ч на 19.09.2014 год. Изтеглете заповедта вPdf файл — > тук  

19сеп.
0

ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, УВАЖАЕМИ ГОСТИ, СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, ЧЕСТИТ ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА! Да не забравяме стремежа на предците ни към единение и просперитет на българския народ и българската държава! Да се преклоним пред родолюбието, смелостта и решимостта на всички дейци на делото на […]

18сеп.
0

Секция „008-Балнеохотел Гергана“ се мести в „ОУ Климент Охридски “

Важно за гласоподавателите !!!        Секция “008-Балнеохотел Гергана” се мести в “ОУ Климент Охридски ” сграда №2, 1-ви етаж.  

16сеп.
0

Бедствено положение в Красново и Кръстевич

Със Заповед № РД-05-544 от 15.09.2014г. Кметът на община Хисаря обявява “Бедствено положение”  за част от територията на Общината- землищата на селата Красново и Кръстевич за времето от 13.00ч. на 15.09.2014г. до 13.00ч. на 24.09.2014г.  

16сеп.
0

В началото на месец септември, един от важните приоритети в работата на Община Хисаря е успешният старт на новата учебна 2014/2015 година. За гарантирането на  сигурността на учениците през идната учебна година, засилено присъствие  на органите на “Пътна полиция” ще има през цялата учебна […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup