20окт.
0

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ! Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив с подкрепата на Община Хисаря организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 31 октомври и 03 ноември 2014г. от 9.00 до 12.30 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря, […]

14окт.
0

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 П о к а н а За участие във встъпителна пресконференция Уважаеми граждани, представители на медии, неправителствения сектор и бизнес, колеги, Във връзка със старта на проект:„Община Хисаря – пример за учеща се организация”, договор за безвъзмездна помощ № М13-22-69/01.08.2014 г, Приоритетна ос ІІ […]

14окт.
0

Дезинфекция на водата

Уважаеми граждани и гости на гр. Хисаря, Поради дезинфекция със засилено хлороподаване на 14, 15, 16 октомври ВОДАТА  в гр. Хисаря и кварталите, няма да бъде годна за пиене!!! Няма да бъде прекъснато водоснабдяването.

10окт.
0

Танцов Фестивал

НЧ  “Иван Вазов” гр. Хисаря организира Танцов Фестивал  “Фолклорен керван” с участието на : Клуб за танцови изкуства “Везеница” Танцова формация “Партньори” Танцова формация “Пламенно хорце” Школа за танцови изкуства “Денс Арт” Танцов състав “Хисарски ритми” и Денс мания Център на 11.10.2014г. от 17:00 […]

10окт.
1

ФУТБОЛЕН ТУРНИР

  Община Хисаря съвместно с МКБППМН Хисаря и ОИЦ Пловдив организират Областен Футболен турнир за деца на 19.10.2014г. в с. Старосел – Община Хисаря от 10:00ч. до 18:00ч. Продължителността на турнира ще бъде съобразн с броят на записалите се отбори, но тъй като интересът […]

02окт.
0

Покана на 03.10.2014 от 10.00 часа

  Виж файла в pdf —> POKANA_pres_final_OPR

01окт.
0

ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА

 ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА НЧ  ”Иван Вазов” гр. Хисаря ръководител: д-р Ил. Червенакова  обявява прием на ученици за новата учебна година 2014/2015г.  Ние предлагаме: Индивидуално обучение на музикален инструмент – пиано или акордеон;                 Индивидуално/групово обучение по солфеж; […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup