29Ное.
0

Проект – На Наредба за изменение и допълнение МДТ-2015

Проект – На Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря, приета с Решение No 574/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решения NoNo 18/13.12.2011г.,59/21.02.2012г., 176/11.09.2012г. , 241/18.12.2012г., 462/21.01.2014г.   Линк […]

24Ное.
0

„Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020“

ОИЦ – Пловдив стартира днес нова кампания „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020“ Областен информационен център – Пловдив стартира от днес нова кампания за популяризиране на добри практики от изминалия програмен период, както и на новия програмен период 2014 – 2020 […]

21Ное.
0

Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2015 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси Община Хисаря, на 28.11.2014 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, ще проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2015 […]

17Ное.
0

ЗАЕДНО ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ

„Дайте шанс, едничък шанс – за мирен свят с безгрижни детски дни. Дайте шанс, едничък шанс – свят без сълзи в детските очи! Не, не искам да виждам протегнати детски ръце да се молят за късче надежда! Не, не искам деца да се будят […]

11Ное.
0

ТЪРЖЕСТВЕН ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ

  Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, народно читалище “Иван Вазов-1904” гр. Хисаря Ви кани на ТЪРЖЕСТВЕН ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ посветен на 110 години ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ в гр. Хисаря, който ще се проведе на 14 ноември 2014г. от 18.00ч. в салона на читалището.   […]

03Ное.
0

Съобщение

Със Заповед № РД-05-659 от 24.10.2014г. на Кмета на Община Хисаря, считано от 01.11.2014г. е прекратена определената категория две звезди на туристически обект стаи за гости  “Тера” с адрес: гр. Хисаря, ул. “Оборище” № 14а.   Общинска администрация Хисаря

03Ное.
2

ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИ ПРЕЗ ПРЕЛЕЗА

С  Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И  Е  ВЪВ  ВРЪЗКА СЪС  СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИТЕ  ДЕЙНОСТИ, КОИТО  ЩЕ  СЕ  ИЗВЪРШАТ НА  ПРЕЛЕЗА  НАМИРАЩ  СЕ  МЕЖДУ  ГР. ХИСАРЯ  И  С. ЧЕРНИЧЕВО,  НА 07.11. 2014 Г. ОТ 21:00 ЧАСА  ДО […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup