27февр.
0

Съобщение !

Съобщение от “БДЖ – Пътнически превози ЕООД ” включва в разписание още един влак по направление Пловдив-Долна Махала-Хисаря в интервала от 17:05 -18:35

25февр.
0

3 март

Община Хисаря организира кампания ТРИБАГРЕНИК ВЪВ ВСЕКИ ДОМ посветена на 137 – годишнината от Освобождението на България от турско робство. Всички присъстващи на празничните мероприятия на 2 март ще получат стикер с националния трибагреник и ще бъдат раздадени 200 бр. български знамена. ПРОГРАМА 2 […]

25февр.
0

„Запали ИСКРАТА и събуди любовта към БЪЛГАРСКОТО“

Народно читалище „Искра 1938 г.“ гр. Хисаря, кв. Миромир организира благотворителен концерт под надслов „Запали ИСКРАТА и събуди любовта към БЪЛГАРСКОТО“ на 01 март от 17 :30 часа в залата на читалището. Поводът е набирането на средства за подновяване и ушиване на нови носии […]

24февр.
0

НЧ “Н. Й. ВАПЦАРОВ-1927” КВ. МОМИНА БАНЯ, ГР. ХИСАРЯ

           Във връзка с1 март – Баба Марта и Ден на самодееца,  Ви каним всеки ден от 13 до 18 часа от 24 до 28.02.2015г.  в Читалището  да разгледате изложбата от мартенички, на децата от кръжок  “Сръчковци”, където може да […]

23февр.
0

Списък-Картотека за нуждаещите се от жилища 2015 год

Списък-Картотека за нуждаещите се от жилища 2015 год :

20февр.
0

Предизвикателствата пред младите хора в Хисаря

Екипът по проект „Изграждане на Младежки център в град Пловдив“, по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 и Община Хисаря организираха съвместна среща на екипа и […]

19февр.
1

Престижна награда за Община Хисаря

За дванадесети път по време на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА”, бяха връчени наградите „Златен приз”. На специална церемония на 13.02.2015г. списание „Туризъм и отдих” отличи лидерите в туризма за 2014г. Критериите, по които бяха номинирани победителите в различните категории, бяха: постигната висока […]

18февр.
0

СЪОБЩЕНИЕ

Проверка на данните на лица с постоянен адрес в Община ХИСАРЯ и настоящ адрес в чужбина УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО: Проверка на данните на лица с постоянен адрес в Община Хисаря и настоящ адрес в чужбина Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателни […]

18февр.
0

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – за прекратени категориите на следните обекти

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Поради изтичане на посочения срок за подновяване на категории на туристически обекти категоризирани през 2004 , 2005 и 2006 година (Закон за туризма , параграф 5 ал. 1 , т.1 от преходните и заключителни разпоредби […]

16февр.
0

ПОКАНА

Ако сте на възраст от 15 до 29г. и искате да участвате в поредица обучения на базата на специфични нужди на младежите по актуални  теми, както и подобряване на социални умения, справяне с агресията, човешки права, здравна култура, кариерно развитие и професионално ориентиране, мотивация […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup