27мар.
0

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “ Нови възможности за грижа”

  И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “ Нови възможности за грижа” (социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Информираме Ви, че стартира реализирането на по Проект “Нови […]

23мар.
0

Специална покана за майките от Община Хисаря

Уважаеми майки от Община Хисаря,  По случай празника „Благовещение”, Община Хисаря има удоволствието да ви покани  на 24 март 2015г. от 16.30ч. в Туристически  информационен център на среща на майки и техните деца. Идеята е да се постави началото за създаване на Клуб на […]

21мар.
1

Възстановяване на дървесната растителност в парковете в община Хисаря

На 21 март 2014г. се проведе инициатива организирана от Общинска администрация Хисаря и Дейност ЧОСР за възстановяване на дървесната растителност в парковете на територията на град Хисаря. Служителите на Общинска администрация, кметствата по населени места и служителите от ЧОСР засадиха 100 броя фиданки от […]

17мар.
0

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ЧЕ НА 19.03.2015 ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ХИСАРЯ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ И РАЗИСКВАНИЯ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА 2015Г. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА […]

16мар.
0

Най- добрият млад готвач – СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря

На 14 март 2015 година в Професионална гимназия по туризъм – гр. Сливен се проведе регионално състезание за най- добър млад готвач, сервитьор, барман и хлебар – сладкар, организирано от Министерството на образованието и науката. СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря бе представено от […]

16мар.
0

22 март – Световен ден на водата

По повод 22 март – Световен ден на водата, областен информационен център Пловдив, съвместно с областна администрация Пловдив, Басейнова дирекция за управление на водите при ИБР- Пловдив, Регионална инспекция на околната среда и водите – Пловдив, ВиК-Пловдив, организират серия от информационни срещи в рамките […]

09мар.
0

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2014

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2014 Уважаеми дами и господа, На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 17.03.2015 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, ще се проведе публично […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup