30юни
0

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ oтносно: Обществена поръчка с уникален номер в РОП: 674814 Правно основание: чл.27,ал.2 от ЗОП Кмета на Община Хисаря инж. Пенка Ганева в качеството си на Възложител на обществени поръчки, на основание чл.27, ал.2 от ЗОП съобщава, че: 1. […]

26юни
0

Прессъобщение за изразяване на благодарност !

От името на групата Еани-Хисаря-Алексинац -Побратимени градове !

19юни
1

ЕНЧО ЕНЧЕВ – ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ХИСАРЯ

ЕНЧО ЕНЧЕВ – ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ХИСАРЯ През месец май до Кмета на общината инж.Пенка Ганева и Председателя на общинския съвет беше представено предложението от Управителния съвет на ТД”Орела 1935” и инициативен комитет от граждани г-н Енчо Енчев да бъде удостоен със званието […]

19юни
0

” История на костюма и модата “

Уважаеми граждани и гости на община Хисаря, от 12 юни 2015 г. в Археологически музей – гр. Хисаря може да разгледате уникалната изложба ” История на костюма и модата “ ОЧАКВАМЕ ВИ!

19юни
0

Номиниция за кмет на месец юни в категорията „Добра градска среда”

Порталът на общините в България – kmeta.bg номинира за кмет на месец юни в категорията „Добра градска среда” инж.Ганева. Гласуване на линк: http://kmet.kmeta.bg/

18юни
1

Важно

Общинска администрация гр. Хисаря съобщава, че на 22.06.2015 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Хисаря, град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14, ще се състои второто публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за […]

17юни
0

Проект “Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря” – заключителната пресконференция

Проект “Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря” – заключителната пресконференция Днес в Туристически информационен център – гр.Хисаря се състоя заключителната пресконференция по проект “Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря”, Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/025 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., […]

17юни
0

Проект “ Нови възможности за грижа” – Oтмяна на Втори Етап

  И Н Ф О Р М А Ц И Я ОТМЯНА НА ВТОРИ ЕТАП ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ по  Проект “ Нови възможности за грижа” УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Информираме Ви, че се Отменя втори етап на приемане на документи по Проект “Нови възможности за […]

15юни
0

ПОКАНА !

Община Хисаря има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект “Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря”, Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/025 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции […]

12юни
0

„ЧАС ВНИМАНИЕ” В ОБЩИНА ХИСАРЯ

За поредна година в община Хисаря се провежда кампанията „SOS! Час внимание”. Инициативата е организирана от „Трафик СОТ”, Български Червен Кръст и Община Хисаря. Лекар и доброволци, сред които и кметът на общината инж.П.Ганева, ще посещават възрастни и самотни хора от населените места. Идеята […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup