29юли
0

Заповед РД-05-508 ; Заповед ОЖ-2-1-14 ; Заповед ОЖ-2-1-15 ;

Заповед РД-05-508 ; Заповед ОЖ-2-1-14 ; Заповед ОЖ-2-1-15 ;

23юли
0

открит конкурс

  З А П О В Е Д № РД-05-508 Град Хисаря, 23.07.2015г На основание чл. 95, ал.1 от ЗГ ,чл.10 ал.1 т.1и т.3 и чл. 12 ал.1 и чл. 15 ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности […]

22юли
0

Разрешения за строеж

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ : БАЗОВА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900MHZ НА МОБИЛТЕЛ ЕАД PDV0089 “PANICHERI” В ПИ №00983 ПО КВЦ НА ЗЕМЛ. С.ПАНИЧЕРИ ————————————————————————————– ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА местонахождение : УПИ № IX-5104,637,638,квартал 19а по плана на гр.Хисаря    

22юли
0

Обявление изх №08-00-188 и Заповед РД-05-501

Обявление изх №08-00-188 Заповед РД-05-501

20юли
0

Инж. Пенка Ганева откри “Лятната академия за децата на Хисаря”

Днес Инж. Пенка Ганева- Кмет на община Хисаря откри “Лятната академия за децата на Хисаря”, като приветства всички деца за смелостта да се запишат и започнат първи това ново начинание в нашата община. Пожела на всички ползотворна работа и много забавления през тези 10 […]

17юли
0

СТАРТИРА ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦАТА НА ХИСАРЯ

На 20 юли 2015г. /понеделник/ стартира “Лятната академия за децата на Хисаря”. Всички участници да заповядат в двора на СОУ “Христо Смирненски” в: 09.30ч. – направление ” Аз говоря английски” 11.30ч. – направление “Обучение на обучители”

15юли
0

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА

На 31 юли 2015г. от 9.00-до 12.00ч. в НЧ “Иван Вазов” гр. Хисаря, ще се проведат профилактични прегледи за ОСТЕОПОРОЗА на цена 10лв. за преглед. Желаещите могат да се запишат за преглед на тел 0337/6 21 80

13юли
0

СЪОБЩЕНИЕ

Отварянето на офертите на участниците в процедура с предмет: Изграждане на част от канализационната и водопроводни мрежи в община Хисаря с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Изграждане на канализационен канал по бул. “Хр. Ботев” в гр. Хисаря от о.т 246 до о.т 259 […]

10юли
0

Приключи записването за “Лятна академия за децата на Хисаря”

Уважаеми родители и деца, уведомяваме ви, че днес 10.07.2015г. приключи записването за лятната академия за децата на Хисаря.   Моля родителите на всички участници в академията да заповядат на 16. 07. 2015г. от 17.30ч. в заседателната зала на община Хисаря за информиране относно цялостното […]

10юли
0

ЗАПОВЕД НА КМЕТА

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup