30авг.
0

В ОБЩИНА ХИСАРЯ СЕ УЧРЕДИ МЛАДЕЖКИ КЛУБ „БМЧК-Хисаря”

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора […]

28авг.
0

ЗАПОЧНА НАДПРЕВАРАТА ЗА КМЕТ НА ГОДИНАТА

Надпреварата е за целия мандат 2011-2015г., регламентът и начинът за гласуване са променени, има много нови категории Ще бъдат наградени по трима кметове, в зависимост от населението на общината, която управляват. Кметът  на община Хисаря инж. Пенка Ганева е номинирана за следните три категории: […]

23авг.
0

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНА РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ !

  ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ  ХИСАРЯ  УВЕДОМЯВА  НАСЕЛЕНИЕТО   И  ВСИЧКИ  СЛУЖБИ  В  ОБЩИНА  ХИСАРЯ  , ЧЕ  ОТ  24.08.2015  ДО  28.08. 2015  ГОДИНА  ПОРАДИ  ИЗВЪРШВАНЕ  НА  ИНТИНЗИВНА  РЕМОНТНА   ДЕЙНОСТ  ,  ОТСЕЧКАТА  ОТ  ПЪТЯ   МЕЖДУ  СЕЛАТА  СТАРО  ЖЕЛЕЗАРЕ    И    НОВО  ЖЕЛЕЗАРЕ  ЩЕ БЪДЕ  ВРЕМЕННО  ЗАТВОРЕНА . ВСИЧКИ  НЕОТЛОЖНИ […]

21авг.
0

Заповед РД 05-547 06.08.2015

 

21авг.
0

В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯ ПО МЕТОДА “ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ”

От новата учебна 2015/2016 година в училищата  стартират  обучения по метода “Връстници обучават връстници” През лятото Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съвместно с РУ на МВР, ЦОП, СОУ “Христо Смирненски” обучи екипи от ученици, които да обучава връстниците […]

19авг.
0

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИИТЕ !

 

14авг.
0

Заповед РД-11-2969-10

Заповед РД-11-2969-10 гр.Пловдив 05.08.2015

13авг.
0

ТРИАТЛОН ХИСАРЯ 2015г.

За четвърта поредна година „Мултиспорт Предизвикателство България” организира град Хисаря състезание по триатлон. Стартът ще бъде даден на 16.08.2015г. в 9.15ч. на язовир „Воден свят”, където участниците ще плуват на различни дистанции. От тук първите колоездачи ще потеглят по трасето до с.Старосел и обратно […]

12авг.
0

ЗАПОВЕД РД-05-496 и ЗАПОВЕД РД 05-558

Заповеди – ТСУ ОТДЕЛ ЗАПОВЕД РД-05-496/17.07.2015/17.07.2015 ЗАПОВЕД РД 05-558/10.08.2015/10.08.2015

12авг.
0

НЕОЧАКВАНО – КОНЦЕРТ НА ПИАНО, ЦИГУЛКА И МАРИМБА

Импресарска къща “Вирджиния Втора” представя на 18 август от 20:00 часа в НЧ “Иван Вазов” Хисаря – Гинка Радилова – цигулка, Ивайло Делеливичев – маримба, Мария Деливичева – пиано в концерта “НЕОЧАКВАНО” – цена на билета 5 лева. ПРОГРАМА: Йохан Себастиян Бах -Ария – […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup