30сеп.
0

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ-НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите Инф лист-референдум

30сеп.
0

Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г.

Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове […]

28сеп.
0

Община Хисаря – пример за учеща се организация

На 25 септември 2015г. в залата на Туристически информационен център гр.Хисаря се състоя финалната пресконференция по повод приключването на проект На 25 септември 2015г. в залата на Туристически информационен център гр.Хисаря се състоя финалната пресконференция по повод приключването на проект „Община Хисаря – пример […]

25сеп.
0

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация гр. Хисаря съобщава, че на 29.09.2015 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Хисаря, град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14, ще се състои второто публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците […]

23сеп.
0

Покана за Финална Пресконференция

Покана за Финална Пресконференция  !

23сеп.
0

20 хиляди шарана бяха пуснати днес в язовир „Пясъчник“

20 хиляди шарана бяха пуснати днес в язовир „Пясъчник“, част от землището на селата Паничери, Старосел и Беловица. Целта е да се подобри биоразнообразието във водния басейн. Зарибяване в него не е правено повече от 20 години, обясни зам.-министърът на земеделието и храните Васил […]

23сеп.
0

Откриване на път с. Калояново – с. Ново Железаре– с.Старо Железаре

Днес, 18.09.2015г., кметът на Община Хисаря Пенка Ганева откри официално реконструирания и обновен път с. Калояново – с. Ново Железаре – с. Старо Железаре. Заедно с кметовете на селата Илия Томов и Петър Ненов, Ганева сряза лентата на новия път и с питка, сол, […]

23сеп.
0

заповед рд-05-651 /18.09.2015

Определям места за поставяне на агитационни материали на територията  на Община Хисаря 

23сеп.
0

Заповед РД-05-645 /17.09.2015

Назначавам за временно изпълняващи длъжността  кметски наместници от датата на регистрация на действащите кметски наместници за кандидати за кметове на кметства на предстоящите местни избори на 25.10.2015 г. до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства в общината,както следва : 

23сеп.
0

Заповед за проведен и спечелен открит конкурс за „ОБЕКТИ № 15003-1,15004-1,15005-1 Включващ товарене, транспорт и разтоварване на добита дървесината от временен склад до адресите на всички физически и юридически лица в селища, намиращи се в териториалния обхват на Община Хисаря“

ЗАПОВЕД № РД-05-661/23.09.2015г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 95, ал.1 от ЗГ ,чл.10 ал.1 т.1и т.3 и чл. 12 ал.1 и чл. 15 ал. 3 и чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup