14Дек.
0

Обявление изх №08-00-289

13Дек.
0

Съобщение във връзка с гроздоберната кампания 2015г

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е             Във връзка с гроздоберната кампания 2015г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2015г. Към нея […]

12Дек.
0

ВЕСЕЛА КОЛЕДА ДЕЦА

19-ти декември, 10.00 – 14.00 ч. в Туристически информационен център гр.Хисаря РАБОТИЛНИЧКА ЗА СНЕЖИНКИ, ЗВЕЗДИЧКИ И КОЛЕДНИ КЪСМЕТЧЕТА Доведете децата, заповядайте и вие! 19-ти декември, 16.30 ч., Голяма зала на читалище „Иван Вазов” К О Л Е Д Е Н      К О Н Ц […]

11Дек.
0

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА – 2016

19-ти декември, 10.00 – 14.00 ч., Туристически информационен център РАБОТИЛНИЧКА ЗА СНЕЖИНКИ, ЗВЕЗДИЧКИ И КОЛЕДНИ КЪСМЕТЧЕТА 19-ти декември, 16.30 ч., Голяма зала на читалище „Иван Вазов” К О Л Е Д Е Н К О Н Ц Е Р Т с участието на читалище […]

09Дек.
0

Обявления -Изх.№08-00-275,08-00-172,08-00-286

Обявления от Общинска Администрация Хисаря с -Изх.№ : 08-00-275, 08-00-272, 08-00-286 —————————————————————————— Линк към цялата обява –> тук

08Дек.
0

ЗАПОВЕД

заповед З А П О В Е Д № РД-05-832/07.12.2015 г.   На основание чл.66, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 и чл. 38 от Наредба за условията   и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползване […]

07Дек.
0

ПРОЕКТ- ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П р о е к т ! ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИСАРЯ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНСИТРАЦИЯ

04Дек.
0

Коледна изложба -стъкло и живопис

 На светлият празник Никулден – 6 декември от 11,00ч. в Туристическия информационен център се открива коледната изложба на хисарската художничка Нели Бъзева – стъкло и живопис.

04Дек.
0

Обявление за подбор на социални работници по проект “Приеми ме 2015”

Декларация 1 декларация 107а Заявление Обявление Автобиография  О Б Я В Л Е Н И Е Oбщина Хисаря в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент на проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” […]

02Дек.
0

Нови Възможности за грижа

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup