31ян.
0

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 13 март 2016 Г

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 13 март 2016 Г Област ПЛОВДИВ, община ХИСАРЯ населено място С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ, кметство …………………., секция № 013

27ян.
0

В Хисаря ученици обучават връстниците си по метода “Връстници обучават връстници”

И тази годинa в училищaтa нa грaд Хисaря продължaвaт обучениятa по методa “Връстници обучaвaт връстници”. На 26 януари  обучените млaдежи в “Лятнaтa aкaдемия зa децaтa нa Хисaря” съвместно с ментори от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, стартираха с […]

27ян.
0

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   1.  Изтегли  Обява                     2. Изтегли съобщение Общинска служба по земеделие – Хисаря съобщава, че на 03.02.2016г. от 13,00 часа ще се проведе среща със земеделски стопани  и представители от ОД”Земеделие”- гр. Пловдив в Туристическият  информационен […]

22ян.
0

Заповед РД 05-40 /22.01.2016 год.

На основание  чл44. ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА чл.41 ал.1 и чл.42 ал.2 от Изборния Кодекс,във връзка произвеждането на нов избор за кмет кметство Ново Железаре Община Хисаря на 13.03.2016 Избори Ново Железаре – 13.03.2016 – “PDF”  Документация

22ян.
0

Обява по Проект “Нови възможности за грижа”

    Община Хисаря в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект “Нови възможности за грижа” и във връзка с изпълнение на дейностите по Проекта ще осъществи подбор на медицински специалисти, с професионална квалификация „Медицинска сестра”  или „Медицински фелдшер”, които могат […]

22ян.
0

До ръководствата на партиите !

 ИЗТЕГЛИ  – – > ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ !

20ян.
0

Обявление – Изх.номер 02-00-8/20.01.2016

20ян.
0

Съобщение – Предоставяне на хранителни пакети

Стартира раздаването на хранителни продукти за първи транш по програма „Предоставяне на хранителни пакети от „Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица” изпълнявана от БЧК.   Право да получат хуманитарната помощ имат следните правоимащи лица: – лица и семейства, подпомагани по реда на […]

14ян.
2

ЦОП Хисаря търси да назначи психолог

Център за обществена подкрепа гр. Хисаря търси да назначи ПСИХОЛОГ за работа с деца и родители.  Могат да участват лица, които отговорят на следните изисквания: 1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна […]

13ян.
2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Ръководството на Община Хисаря  напомня на всички притежатели на домашни любимци, че следва да се явят в „Данъчно бюро” към Общинска администрация  Хисаря до 31 март, за да подадат Декларация по чл.175, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да заплатят таксата за […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup