28мар.
1

ІІ – ри МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „ВИА ТРАЯНА”

                             ІІ – ри МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „ВИА ТРАЯНА” 8 – 10 април 2016 г., град Хисаря     РЕГЛАМЕНТ Дата: 08 – 10 април 2016г. /3 дни/ Място на провеждане: гр. Хисаря, Р. България Записването става с подаване на попълнена заявка за […]

28мар.
0

Великденски концерт в НЧ “Искра-1938г.”

  По традиция и тази година католиците в кв. Миромир ще отбележат  Възкресение Христово с празничен концерт в читалище “Искра -1938 г.” на 28 март от 18:30 часа. Подготвената  богата програма от местните самодейци ще бъде с участието на Фолклорна група към НЧ “Светлина”  с. Песнопой. За […]

21мар.
0

“Аз избрах живот без дрога” – ЗДРАВНА КАМПАНИЯ В ОБЩИНА ХИСАРЯ МАРТ 2016Г

“Аз избрах живот без дрога” е мотото на поредната кампания, която се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, и Инспектор детска педагогическа стая при РУ на МВР Хисаря съвместно с училищата на община Хисаря. Занятията ще се […]

16мар.
0

ТОДОРОВДЕН в с. Красново и с. Паничери

Уважаеми граждани и гости на община Хисаря! Кметство с. Красново, община Хисаря Народно Читалище ” Отец Паисий-1926″ Ви канят на 19 март 2016г. в село Красново на празника ТОДОРОВДЕН От 11.00ч., местност “Батака” за първи път КУШИЯ, НАДТЕГЛЯНЕ             […]

14мар.
0

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”:

ОБЯВА  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Информираме Ви, че ОБЩИНА Хисаря в качеството си на бенефициент по проект „Интегрирани услуги за независим живот”, със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален […]

14мар.
0

Община Хисаря -съпричастна към часа на земята 2016г.

Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива в света. По време на Часът на Земята, милиони хора от целия свят символично изгасват осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват. Така всички отправяме призив за по-устойчиво бъдеще. Това е най-мащабната акция в […]

09мар.
0

Конкурс за Секретар на община Хисаря

  С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност: СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Комисията, назначена със Заповед № РД-05-148 от 08.03.2016г. на Кмета на община Хисаря, като разгледа представените заявленията за участие в конкурса реши:      I. Допуска до конкурс следните […]

02мар.
0

Списък на заличените лица – Избори 2016 – с.Ново Железаре

Общинска Администрация Хисаря – Съобщение ! При произвеждане на нов избор за кмет на кметство Ново Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив на 13 март 2016, секция 013 – няма списък на заличени лица.

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup