28апр.
0

Национална кампания “Великден за всеки”

Списък на лицата от община Хисаря, които ще получат ваучери от националната кампания “Великден за всеки”. НСОРБ е партньор на кампанията “Великден за всеки” -” Дари празник за баба и дядо”, инициирана от Омбусмана на Република България г-жа Мая Манолова. Целта на кампанията е […]

28апр.
0

ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР – Кметство с.Ново Железаре

Кметство с.Ново Железаре Народно читалище „Никола Вапцаров”с.Ново Железаре и Община Хисаря   Канят всички жители и гости на общината                                                                       на ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР 1-ви май (неделя) Програма: 17.00 ч. Музикална програма на Формация „Пловдив” с ръководител Иван Паскалев 20.00 ч. Изпълнения на Група за изворен […]

27апр.
0

СЪОБЩЕНИЕ – ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г

СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 0804.2004 г., Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че на 27.04.2016 г. ще бъде извършена дезакаризация и дезинсекция на зелените площи. На същата дата […]

26апр.
0

Вериговски събор – 1 ви май ( неделя)

Народно читалище „Антон Билкин – 1929” кв.Веригово, гр.Хисаря и Община Хисаря Канят всички жители и гости на града  на традиционния Вериговски събор на 1-ви май (неделя) в двора на училище „Кл.Охридски” Програма: 10.00 до 13.00 ч. Състезателни игри за деца и пленер живопис 13.00 […]

26апр.
0

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ 28.04.— 06.05.      Изложба “Яйцата на…”                              Туристически информационен център 28.04., 18.00 ч.        Изложба живопис                                на Росица Спиридонова                              Туристически информационен център 01.05., 11.00 ч.        Великденски празник в             “Дом на традициите” в село Старо Железаре 01.05.            Народен събор на […]

26апр.
0

140 години Априлско въстание

140 години Априлско въстание Община Хисаря, Читалище “Антон Билкин”, Училище “Кл.Охридски”, Сдружение “Хайдути” и Комитет “Васил Левски” Ви канят да видите на 30 април от 14.00 ч. Музейната експозиция на Пътуващото читалище „Бащино огнище” и от 20.30 ч. ВЪЗСТАНОВКА НА ЕПИЗОДИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ […]

22апр.
0

В община Хисаря стартира проект “Детско полицейско управление”

На територията на община Хисаря стартира реализирането на проект „Детско полицейско управление“. Целевата група на програмата обхваща децата от начален и прогимназиален етап на обучение. Основната цел на инициативата е под формата на игри и забавления у подрастващите да бъдат формирани знания и умения […]

22апр.
0

Община Хисаря отбеляза деня на Земята 2016г.

Всяка година Денят на Земята се отбелязва с различни демонстрации и акции по целия свят за защита на природата. Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване […]

21апр.
0

Национална кампания “Успешни заедно”

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, НА 27.04.2016 ГОД. ОТ 11:00 ЧАСА В ЗАЛА на туристически информационен център в гр. хисар, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТИ, финансирани от ЕвропеЙСКИЯ СЪЮЗ през 2016 год.   П Р О Г Р А М […]

18апр.
0

Съобщение за забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци

Периодът от 01 април до 31 октомври 2016 г. е обявен за пожароопасен, съгласно Заповед № РД-144/17.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите. В тази връзка  Общинска администрация Хисаря уведомява, че съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup