30Дек.
0

Важно Съобщение – Мотиви за прекратяване на обществена поръчка — 12-00-312

ВАЖНО !!!! МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Oткрира Процедура Възложител Община Хисар –––––– АОП НОМЕР 12-00-312  от 31.10.2016 качено на 30.12.2016 год

29Дек.
0

Съобщение – Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Хисаря, на 05.01.2017 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, ще проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2017 […]

22Дек.
0

КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА

  ОБЩИНА ХИСАРЯ   КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА ПРОГРАМA   КОЛЕДНО ПАРТИ   Забавни игри за децата от детските градини с аниматори от Детски център „Хакуна Матата” 22.12.2016 г., 10.00 ч. – спортен салон на СУ „Хр.Смирненски” КОЛЕДНА ПАЛИТРА с участието на ОУ „Кл.Охридски”, СУ […]

09Дек.
0

Продажба – дърва за огрев

      О Б Я В А    Ръководството на Общинско предприятие ,,Общинско горско стопанство –Хисаря” съобщава на жителите на община Хисаря, че има свободни количества дърва за огрев за местното население от зимен дъб на цена: 58,00 лв. (петдесет и осем лева) […]

02Дек.
0

Световния ден за борба със СПИН- 1-ви декември

За дванадесета поредна година по повод Световния ден за борба със СПИН- 1-ви декември, в Хисаря се проведе АНТИСПИН кампания. Мотото на кампанията тази година е: „Ние сме ЗА превенцията на ХИВ“. Организатор тази година е Българският младежки червен кръст Хисаря (БМЧК Хисаря). Предвидено е […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup