13окт.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ На 17.10.2017г.(вторник) ще се извърши масивна дезинфекция на група” Хисар”-с. Михилци, град Хисаря, с. Черничево и с. Старо Железаре без спиране на водата. На 17.10.2017г., 18.10.2017г. и 19.10.2017г. водата да не се консумира, поради високото съдържание на хлор.         От […]

13окт.

ОИЦ-Пловдив представя актуални и предстоящи възможности в Хисаря

Анонс_Хисаря На 18.10.2017 г. /сряда/ от 11:00 часа в залата на Общински съвет – Хисаря, гр. Хисаря Областен информационен център – Пловдив ще реализира събитие, на което експертите ще представят актуална информация за възможностите за финансиране на проекти в сферата на образованието и културата, […]

12окт.

Обява-общинска служба земеделие-Хисаря

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИТЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, С КОИТО СА ОДОБРЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА […]

05окт.

Да дадем шанс за ЖИВОТ като дарим кръв!

ПРИЗИВ Да дадем шанс за ЖИВОТ като дарим кръв!             Община Хисаря съвместно с Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 09 и 10 октомври 2017г. от 9.00ч. до 12.30 часа. в залата  на […]

03окт.

 Обява на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

  №3 Обява-ОСЗ ХисаряОбява-ОСЗ Хисаря-1 ОБЯВА  на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив         В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях […]

02окт.