27сеп.

Учениците от община Хисаря-участници в “Европейски ден на спорта в училище”.

На 29.09.2017г. (петък), на стадиона в гр. Хисаря, учениците от община Хисаря ще отбележат “Европейски ден на спорта в училище”. Начален час на събитието е 14:30 часа. Европейският ден на спорта в училище е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като […]

26сеп.

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-243/26.09.2017 г.  

О Б Я В Л Е Н И Е № 08-00-243/26.09.2017 г.  Общинска администрация гр. Хисаря на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че в изпълнение на Договор АСД-14-7/15.12.2016 г. за изработване на планове по § 4к, ал. 1 […]

26сеп.

Европейски фитнес ден! Фитнес зала „България” отваря врати!

Европейски фитнес ден! Фитнес зала “България” отваря врати! За да сме по-здрави, по-гъвкави, по-силни, по-красиви и щастливи ….. Заповядайте на 27.09.2017 г. /сряда/ от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 17:30 ч. до 19:30 ч. във фитнес зала „България”, бул. „Гурко” № 25! […]

26сеп.

Изнесена приемна на областния управител на област Пловдив в Хисаря

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 28.09.2017г. от 14.00ч. в заседателната зала на Общинска администрация град Хисаря ще се проведе изнесена приемна на Областния управител на област Пловдив. На срещата ще  присъстват експерти и представители на държавни институции. Ще се обсъждат най-важните проблеми стоящи […]

21сеп.

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за периода 2017-2020 г.

Програма за управление на отпадъците 2017-2020_new Община Хисаря уведомява населението за изработен  Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за периода 2017-2020 г. На основание чл. 26, ал. 2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за нормативните актове, във […]

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.