29ян.
0

Съобщение

                               Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване Община Хисаря има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с “Елтехресурс” […]

10ян.
0

На основание чл.37ж , ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са одобрени заповеди за споразумения на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ. Заповедите може да видите в официалният сайт на община Хисаря в […]

03ян.
0

Oбсъждане на проекта за Бюджет за 2018 година.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Хисаря, на 11.01.2018 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, ще проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2018 […]

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук