25ное.

Заповед РД-05-753/21.11.2019

   

15ное.

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТ!

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, на 22.11.2019г. от 09ч. до 12.30ч. в сградата на Общинска администрация Хисаря, Районен център за трансфузионна хематология ще осъществи акция за безвъзмездно кръводаряване.  Районен център за трансфузионна хематология е ключово лечебно заведение за здравеопазването в района на […]

13ное.

ГРАФИК НА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ

Брошура опасни отпадъци ГРАФИК НА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ СЪЕДИНЕНИЕ № по ред дата часове място обхванати райони/общини 1 18.11.2019 г. /понеделник/ от 09,00 ч. до 12,30 ч. гр. Хисаря, товарна рампа гр. Съединение, гр. Хисаря, с. Старо Железаре и обратно от 13,00 ч. до […]

13ное.

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  ХОТЕЛИЕРИ  И  ЛИЦА  КОИТО  ИЗВЪРШВАТ  ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  В КАТЕГОРИЗИРАНИ  ТУРИСИТИЧЕСКИ   ОБЕКТИ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА   ХИСАРЯ

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е        НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  ХОТЕЛИЕРИ  И  ЛИЦА  КОИТО  ИЗВЪРШВАТ  ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  В КАТЕГОРИЗИРАНИ  ТУРИСИТИЧЕСКИ   ОБЕКТИ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА   ХИСАРЯ С  писмо  изх. № Т-08-00-692  от  07.11.2019 г.  Министерството  на  […]

13ное.

КОМПЛЕКСНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО – ОСТЕОПОРОЗА

Обява Уважаеми граждани и гости на община Хисаря,   Остеопорозата  е  заболяване  с   висока   социална   значимост. Обикновено      липсват  симптоми, които да  мотивират хората да се изследват активно и това е проблем,  защото  ‘тихо’  костната  система   отслабва  и  в  един  момент  при по-    лека  травма […]

13ное.

Съобщение

Община Хисаря  в партньорство с община Сопот изпълнява проект „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот” съгласно подписан договор на 09.09.2019 г.  по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” […]

11ное.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – ВАЖНО !

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че със ЗАПОВЕД № РД-16-28 от 17 октомври 2019 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКИР (Закон за […]

05ное.

Започва месец на толерантността в Хисаря

Във връзка с 16 ноември – Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Хисаря в партньорство с Общински младежки клуб „Иноватор” обявява месец ноември за “Месец на толерантността”.   „Потърси се в другия“ е […]

04ное.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ХИСАРЯ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ НА 08.11.2019 ГОД. (ПЕТЪК) ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАРЯ. ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ […]

01ное.

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ

О Б Я В А      ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИ С НТП – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; СТАРОСЕЛ И  ПАНИЧЕРИ  ЗА КАЛЕНДАРНАТА […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.