25ное.

Заповед РД-05-753/21.11.2019

   

15ное.

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТ!

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, на 22.11.2019г. от 09ч. до 12.30ч. в сградата на Общинска администрация Хисаря, Районен център за трансфузионна хематология ще осъществи акция за безвъзмездно кръводаряване.  Районен център за трансфузионна хематология е ключово лечебно заведение за здравеопазването в района на […]

13ное.

ГРАФИК НА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ

Брошура опасни отпадъци ГРАФИК НА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ СЪЕДИНЕНИЕ № по ред дата часове място обхванати райони/общини 1 18.11.2019 г. /понеделник/ от 09,00 ч. до 12,30 ч. гр. Хисаря, товарна рампа гр. Съединение, гр. Хисаря, с. Старо Железаре и обратно от 13,00 ч. до […]

13ное.

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  ХОТЕЛИЕРИ  И  ЛИЦА  КОИТО  ИЗВЪРШВАТ  ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  В КАТЕГОРИЗИРАНИ  ТУРИСИТИЧЕСКИ   ОБЕКТИ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА   ХИСАРЯ

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е        НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  ХОТЕЛИЕРИ  И  ЛИЦА  КОИТО  ИЗВЪРШВАТ  ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ  В КАТЕГОРИЗИРАНИ  ТУРИСИТИЧЕСКИ   ОБЕКТИ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА   ХИСАРЯ С  писмо  изх. № Т-08-00-692  от  07.11.2019 г.  Министерството  на  […]

13ное.

КОМПЛЕКСНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО – ОСТЕОПОРОЗА

Обява Уважаеми граждани и гости на община Хисаря,   Остеопорозата  е  заболяване  с   висока   социална   значимост. Обикновено      липсват  симптоми, които да  мотивират хората да се изследват активно и това е проблем,  защото  ‘тихо’  костната  система   отслабва  и  в  един  момент  при по-    лека  травма […]

13ное.

Съобщение

Община Хисаря  в партньорство с община Сопот изпълнява проект „Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот” съгласно подписан договор на 09.09.2019 г.  по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” […]

11ное.