28авг.

19.09.2019 – публичен явен търг за за продажба на :

  Обява ОБЩИНА ХИСАРЯ в изпълнение Решение № 807/23.07.2019 г.  на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-472/27.08.209 г. на Кмета на Община Хисаря ще проведе  на 19.09.2019 година от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен […]

28авг.

Обява на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ          Министерство на земеделието, храните и горите               Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив              Общинска служба по земеделие -Хисаря   ОБЯВА   на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив     В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 […]

14авг.

Дезакаризация и дезинсекция на зелените площи

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите […]

13авг.

График за провеждане на заседанията на комисиите за стопанската 2019-2020г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 Г.  Grafik_komisii_cl.37v_al.1_ODZ_Plovdiv_2019_2020 (1) КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЕМЛИЩЕ ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС Мелиха Юмер Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив Нанко Шейретов Хисаря с. Михилци 23.08.2019 г. 15:00 Катя Попова […]

08авг.

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и  горите Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив         Общинска служба по земеделие гр.Хисаря О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ […]

02авг.

ПОКАНАЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ  ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ На 09.08.2019 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община […]

31юли

Заповед РД 05-383 /23.07.2019

  Заповед РД 05-383 /23.07.2019

23юли

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ЛЕКТОРИ ОТ БАБХ

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, ЧЕ НА 26.07.2019 г. от 13,00 ч. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ – ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ЛЕКТОРИ ОТ БАБХ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА […]

15юли

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Документи за включване в механизма за лична помощ се подават в Информационен център в Община Хисаря, ул. ген. Гурко №14 от 8,00ч до 17,00ч..   Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на глава […]

11юли

ПРОГРАМА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦАТА НА ХИСАРЯ

ПРОГРАМА От понеделник 15.07.2019 до петък 19.07.2019г. Час Занимания 8,00-08,45 “Танцувай с мен” 9,00-10,00 „Арт ателие” 10,10-11,10 «Велошкола-деца на колела» 10,00-13,00 „Обучение трафик на хора” /само за участници в направлението „Работа по метода Връстници обучават връстници”!!!  Дата на провеждане- 17.07.2019г./ 11,10-13,30 «Забавни обучителни игри […]

03юли

Единната система за туристическа информация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за   предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация Уважаеми  госпожи   и  господа  хотелиери  , собственици  и  стопанисващи  места  за  настаняване  на  територията  на  община  Хисаря ,   единната система за туристическа информация (ЕСТИ), […]