31ян.

Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост

Заповед забрана паша        На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № 119/20.01.2020 г. на Директор на ТП ДГС – ХИСАР ЗАБРАНЯВАМ, през 2020 година, пашата на селскостопански […]

24ян.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОДМЯНА НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Уважаеми граждани, през настоящата година предстои близо 220 000 души от различни населени места на територията на ОДМВР-Пловдив да подменят своите лични документи-в това число лични карти, свидетелства за управление на МПС и паспорти. Във връзка с нормалното протичане на процеса и избягването на […]

17ян.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ   НА  ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА  И  МОБИЛНИ  ОБЕКТИ  ПО  ЧЛ. 206   ОТ   ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ   ДОБИВ  НА  ДЪРВЕСИНА  НАТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА   ХИСАРЯ С  писмо  изх. № РДГ- 10-425  от  14.01.2020 г.  на РЕГИОНАЛНА ДИРИКЦИЯ  ПО ГОРИТЕ – Пловдив  уведомява,  […]

16ян.

Устройствен правилник на общинска администрация Хисаря

16ян.

Правилник за вътрешния трудов ред

16ян.

Съобщение

Общинска администрация Хисаря уведомява гражданите на общината, че водата подавана във водоснабдителните системи на град Хисаря и селата е необходимо приоритетно да се използва за питейно-битови нужди. Общинска администрация ще съблюдава и контролира за неправомерно използване на питейна вода за поливане на земни площи, […]

15ян.

Информация от Министерство на туризма

Информация от Министерство на туризма относно потенциалната опасност за здравето и живота, която съществува при посещение на т.н нар. Република Арцах / „Република Нагорни Карабах“/ и окупираните районни около нея

15ян.

Кметът на община Хисаря определя 15, 16 и 17 януари 2020г. като неучебни дни

На основание получено предписание от РЗИ град Пловдив във връзка със създадена епидемична обстановка в община Хисаря и препоръка за въвеждане в действие на противоепидемични мерки, включващи преустановяване на учебни занятия Кметът на община Хисаря определя 15, 16 и 17 януари 2020г. като неучебни […]

14ян.

Съобщение

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Община Хисаря, на 22.01.2020 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря намираща се на адрес: гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко” № 14 ще проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет […]

08ян.

ОБЯВИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЯСТА В ОБЩИНА ХИСАРЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА ХИСАРЯ  

02ян.

Заповед РД-05-843 /27.12.2019

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.