13апр.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА В ХИСАРЯ

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, Поради дезинфекция със засилено хлороподаване на водопроводната мрежа на територията на гр. Хисаря и кварталите на 15 април 2020 г. водата ще бъде хлорирана и негодна за пиене. Водоподаването няма да бъде спряно!

13апр.

Задължително поставяне на защитна маска за лице

Във връзка с изпълнението на Министъра на здравеопазването, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната НАРЕЖДАМ Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, храмове, […]

09апр.

Годишна програма На община Хисаря За управление и разпореждане с общинската собственост За 2020 г.

С годишната програма Община Хисаря се стреми, както да покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и прозрачността на управлението на своята собственост. Програмата има за цел и да прогнозира очакваните приходи и необходимите […]

08апр.

Съобщение до земеделските производители

Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването за работата на кооперативните и фермерски пазари, издадена на 6 април 2020 г, общинска администрация Хисаря уведомява производителите, които желаят да продават своята продукция на фермерски и кооперативен пазар, че за целта е необходимо предварително да […]

08апр.

Община Хисаря започва дарителска кампания

Във връзка с извънредната ситуация в страната, свързана с пандемията COVID-19, общинска администрация, община Хисаря започва дарителска кампания и се обръща към всички, които имат възможност да направят своето дарение под формата  на пакетирани храни от първа необходимост (олио, брашно, захар, ориз, фасул, леща, […]

08апр.

Благодарствен адрес

Общинската администрация на Община Хисаря изказва своята благодарност на фирма “ИТЕР – 28Р” ЕООД и нейния собственик г-н Румен Иванов, който откликна на призива на общината за набиране на доброволци, като извърши дезинфекция на обществени места в гр. Хисаря. Дезинфекцирани бяха спирките на градския […]

07апр.

Програма на дейността по намаляване на риска на работните места в община Хисаря

Съгласно Наредба № 5/11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, и в съответствие с Наредба № РД -07-2/16.12.2009 г. за условията и реда на провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване […]

05апр.

Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Хисаря

01апр.

До 12.04.2020г. се преустановява режима за платено почасово паркиране в Хисаря

Със Заповед РД-05-258 от 01.04.2020г. на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63, ал. 4 от Закона за здравето (ЗЗ), чл.11, ал.1  от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Хисаря, […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.