04май

Допускат се посещенията на търговски площи на открито

Във връзка с изпълнението на Заповед на Министъра на здравеопазването и обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб НАРЕЖДАМ 1.Допускат се посещенията на търговски площи на открито ( градини, тераси и др. на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе […]

02май

Контакти за предоставяне на информация

Работно време:8.00 – 17.00 часа всеки работен ден Пощенски адрес:гр. Хисаря, област Пловдив бул. „Генерал Гурко” № 14 тел.: 03337/6-21-80 Електронна поща: [email protected]

01май

Разпределение на общински мери, пасища и ливади

Информация за разпределение на общински мери , пасища и ливади на животновъди регистрирани на територията на община Хисаря Комисия, назначена със Заповед № РД-05-229/16.03.2020 г. на Кмета на община Хисаря се събра да разгледа подадените заявления по реда на чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ […]

01май

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪЗДАВАНА И СЪХРАНЯВАНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Отдел  „Административно обслужване” е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление решение по конкретно заявление. Решенията за предоставяне или за отказ на обществена информация взема кмета на […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.