09окт.

Прекратявам категория “една” звезда, на туристически обект стаи за гости “къщата на баба”

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, като взех предвид искането за прекратяване на утвърдената с Удостоверение № 0254 от 13.06.2018 г. категория, на място за настаняване от клас “Б”, тип стаи […]

01окт.

Община Хисаря започва изграждането на компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци

Община Хисаря започва строително-монтажните дейности по изграждането на компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Стартът на проекта бе даден на официална церемония по „Първа копка“ в местността Дивовец, а представянето на целите и планираните дейности стана […]

01окт.

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТ!

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТ!             Община Хисаря съвместно с Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 08 октомври 2020г. от 9.00ч. до 12.30 часа. пред Читалището в гр. Хисаря в подвижния кабинет […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.