Общински съвет – Хисаря прие Бюджет 2021 на Община Хисаря на свое заседание тази седмица. Общината запазва и разширява всички социални политики, като предвижда и няколко по-големи инфраструктурни.

Рамката на бюджета е 15 милиона 850 хиляди лева. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 милиона 383 хиляди лева, приходи от местни дейности 7 милиона 466 хиляди лева. Капиталови разходи 458 хиляди лева. За развитие на туризма са предвидени 182 хиляди лева, за Културната програма – 81 740 лева и Спортен календар – 18 400 лева.

Акцент в бюджета са социалните мерки и финансовият ресурс за децата. Продължава Програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства за новородено дете. Финансова помощ е в размер на 500 лв. за 2020г. са получили родителите на 23 деца. Предвидените средства за 2021г. са 30 000лв. Стартира изграждане на детска площадка в парка на Гаров площад на стойност 30 000лв, мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“ на стойност близо 100 хиляди лева. С ПМС 360/10.12.2020г. са отпуснати 300 000 лв. за изграждане на още 11 детски площадки на територията на общината. Продължава отпускането на еднократни парични помощи в подкрепа на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.

Общината ще поеме дългосрочен дълг с ниска фиксирана лихва, като с част от средствата в размер на 1 милион и 800 хиляди лева  ще бъде подновена техниката на ОП „ЧОСР“, която е морално остаряла и е крайно необходимо да се подмени. С новата техника значително ще се повиши качеството на извършваните услуги по сметосъбиране и извозване. С останала част от дълга ще бъде реализиран проект за реконструкция и ремонт на общинската „Момина баня“, която ще се превърне в достъпен за всички и модерен балнеолечебен и възстановителен център. Така услугата, която предлага общината ще удовлетвори потребностите на жителите и гостите на града от всички възрасти. Изпълнението на проекта ще допринесе и за развитието на квартирния туризъм.

В бюджет 2021 на общината са предвидени и средства и за подобряване на състоянието на пътните настилки и възстановяване или изграждане на тротоарни настилки.

В Културен и спортен календар за 2021година са заложени 100 хиляди лева. Програмите са отворени и могат да се допълват през годината.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...