07фев.

Цялостна дезинфекция на сградата на общинска администрация Хисаря, ОП“ЧОСР“ и ОП“ОГС“

Уважаеми съграждани, На 09.02.2022 г. (сряда), поради високата заболеваемост на служителите ще бъде извършена наложителна цялостна дезинфекция на сградата на общинска администрация Хисаря, ОП“ЧОСР“ и ОП“ОГС“, С оглед ефективното действие на ползваните препарати за дезинфекция, ще се наложи прекратяването на достъпа и затваряне на […]

03фев.

Отчет на Общински съвет Хисаря за II полугодие на 2021 г.

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и неговите […]

03фев.

Конкурс за обществени възпитатели – Етап втори “СЪБЕСЕДВАНЕ”

Днес, 03.02.2022г. от 14:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря се проведе първият етап – „подбор по документи” от обявения със Заповед № РД – 05 – 60 / 25.01.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.