30юни

Услугата „Топъл обяд“ с удължен срок

Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19 Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация…

29юни

Стартира “Лятна академия за децата на Хисаря” 2022г.

Мили деца и родители, щастливи сме да ви съобщим, че за осма поредна година в град Хисаря ще стартира Лятната превантивна програма на МКБППМН към Община Хисаря/Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /- „Лятна академия – Хисаря“ 2022г. Каним […]

29юни

Решения взети с Протокол № 35 на  заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 21.06.2022 г.

28юни

Съобщение за водовземане на минерални води

28юни

29.06.2022 г. | Дезинсекция и дезакаризация на зелените площи

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че […]

21юни

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”.

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В […]

20юни

Дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомителни писма с вх.№ 16-00-14 / 16.06.2022 г. и вх. №16-00-15/16.06.2022г. Общинска администрация Хисаря […]

20юни

Дневен ред за   заседанието на Общински съвет Хисаря на 21.06.2022 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съветХисаря, неговите комисии и […]

17юни

Разрешително № 31530555/23.04.2020 г. за водовземане от подземни води – „Промишлено водоснабдяване и охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ – обект „Дестилерия за етерично-маслени култури“, местност Кошовица, с. Стреаосел

09юни

28.06.2022Г. И 05.07.2022Г. ПУБЛИЧНИ ЯВНИ ТЪРГОВЕ

В изпълнение на Заповед на Кмета на община Хисаря и Решения на Общински съвет, ще се проведат на 28.06.2022 г. от 13:00 часа в заседателната зала на администрацията, бул. „Генерал Гурко“ № 14, публични явни търгове за: Продажба на: Описание на имота Площ кв. […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.